Carta Kejohanan Lelaki

KEJOHANAN RAGBI 7 SEPASUKAN BAWAH 16 TAHUN SBP 2018PADANG D  - AHAD 15 Julai 2018PLATECUP


FINAL
SEMI
QUARTER
PLAY-
QUARTER
SEMI
FINAL


FINAL
FINAL
OFF
FINAL
FINAL


SEMASHUR

MCKK
Game 89
SEMASHUR


MCKK

SMSTMFP


MTD
Game 97

Game 125

SMSTMFP


Game 90
SMSTMFP
MTDMTDSEMSAH
Game 129Game 131

SAINA


SAS

SEMESTI
Game 91
SAS


SEMESTI
SEMSAH
Game 98

Game 126
SAINASAINA


SEMSAH
Game 92
SAINA


SEMSAHGame 133


Game

155


 SAINA

IKUPS - 5

IKUPS
Game 93
STJ
Game 154
STJ - 26

STJ


IKUPS
Game 99

Game 127

SMSS

INTEK
Game 94
SMSS


INTEK
Game 130

STAR

Game 132SDAR

STAR
Game 95
SDAR


SDAR
STAR
Game 100

Game 128
SDARINTEGOMBGame 96
INTEGOMB
SESMASESMA
KEJOHANAN RAGBI 7 SEPASUKAN BAWAH 16 TAHUN SBP 2018PADANG D  - AHAD 15 Julai 2018SHIELD


BOWL


FINAL
SEMI
QUARTER
PLAY-OFF
QUARTER
SEMI
FINAL


FINAL
FINAL
FINAL
FINALSMACH
SMACH
Game 101
SEHEBAT
SEHEBATISKANDAR
Game 109

Game 134
INTERSABER
ISKANDAR
Game 102
INTERSABERISKANDARGame 138Game 140SASEM

SMSD
Game 103
SASEMSMSDBRAINS
Game 110

Game 135
SEMSAS


BRAINS
BRAINS
Game 104
SMSASSMSAS


Game 142


MOZAC


Game 143

TUN SYED
Game 105
MOZACTUN SYEDTUN SYED
Game 111

Game 136
  KUSESSKUSESS
SUPERB
Game 106
KUSESSSUPERBGame 139

SMSTFP

Game 141


SEPINTAR
Game 107
SMSTFP

SMAP

SEPINTARLABU
Game 112

Game 137SMAP LABU
SMAP LABU
Game 108
INSTARINSTAR


KEJOHANAN RAGBI 7 SEPASUKAN BAWAH 16 TAHUN SBP 2018PADANG D  - AHAD 15 Julai 2018SAUCER


SPOON


FINAL
SEMI
QUARTER
PLAY-OFF
QUARTER
SEMI
FINAL


FINAL
FINAL
FINAL
FINALSEMESRA
SEMESRA
Game 113
SAHUTSAHUTSEMESRA
Game 121

Game 144
   BASISBASIS
SESTA
Game 114
BASIS
SESTAGame 148Game 150
INTEJSEMESRA


SASER

SASER
Game 115
INTEJINTEJSASER
Game 122

Game 145
INTEJ


KUPSIS
IGOP
Game 116
KUPSISIGOP

SAKTI
Game 152


SMSJ


Game 153

SBPI

SMSJTEMERLOH
Game 117


SBPI

TEMERLOHSBPI
Game 123

Game 146
  SMAP   KAJANG

TEMERLOHSMAP

KAJANG


SMAPKISAS
Game 118
KAJANG


KISASGame 149

SAKTI

Game 151SAKTI
SMAPK


SAKTI
Game 119
SEMESTASEMESTASAKTI
Game 124

Game 147
SEMESTA


SAIS
SAIS
Game 120
SMSKBSMSKB