Pembahagian Kumpulan Lelaki

PEMBAHAGIAN KUMPULAN LELAKI

PADANG A
PADANG B
PADANG C

KUMPULAN A

KUMPULAN F

KUMPULAN L
A1
SEMASHUR  -  seeded 1
F1
SAINA  -  seeded 4
L1
INTERGOMB  -  seeded 2
A2
SABDA
F2
INTEJ
L2
SMSLD
A3
MOZAC
F3
InSTAR
L3
SEPINTAR


KUMPULAN B

KUMPULAN G

KUMPULAN M
B1
SMSS
G1
SMSAH
M1
MTD
B2
SUPERB
G2
SMSD
M2
SMS REMBAU
B3
SBPI TEMERLOH
G3
SESTA
M3
BRainS
M4
SAKTI


KUMPULAN C

KUMPULAN H

KUMPULAN N
C1
STAR
H1
IKUPS  - Seeded 3
N1
SDAR
C2
SMSJ
H2
SMSTSP
N2
SMS LABUAN
C3
SEMESTA
H3
ASIS
N3
SMAP LABU
C4
KUSESS


N4
SMESH


KUMPULAN D

KUMPULAN I

KUMPULAN O
D1
MCKK
I1
SESMA
O1
SMSTMFP
D2
BASIS
I2
SMSSMJ
O2
SAHUT
D3
ISKANDAR
I3
SMACH
O3
SHAH PEKAN
D4
SMSKB
I4
SASER
O4
SASEM


KUMPULAN E

KUMPULAN J

KUMPULAN P
E1
STJ
J1
SERATAS
P1
INTEK
E2
IGOP
J2
SEMESTI
P2
SEMSAS
E3
SISME
J3
SMS MIRI
P3
KISAS
E4
SEHEBAT
J4
INTERSABER
P4
SMAP KAJANG


KUMPULAN K
K1
SAS
K2
TUN SYED
K3
SAIS
K4
KUPSIS